PGS Bùi Hiền lại tiếp tục có những công bố gây sốc

Theo PGS Bùi Hiền, nghiên cứu cải tiến tiếng Việt thành “tiếq Việt” sẽ là công cụ sắc bén, tiện lợi cho công cuộc hội nhập quốc tế, người nước ngoài dễ học tiếng Việt hơn. Đây được coi là một trong những công bố gây sốc hôm nay.

Theo PGS Bùi Hiền, phần thứ nhất đã công bố “mỗi chữ cái chỉ biểu đạt một âm vị và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái biểu đạt”.

Trong phần thứ hai, PGS Bùi Hiền hoàn thiện nghiên cứu về nguyên âm của tiếng Việt.

Ông tìm cách phát hiện chính xác, đầy đủ hệ thống âm vị nguyên âm của tiếng Việt (Hà Nội), từ đó chọn ra những chữ cái tương ứng với từng âm vị trên nguyên tắc “một âm vị – một chữ cái”.

PGS Bùi Hiền lại tiếp tục có những công bố gây sốc PGS Bùi Hiền lại tiếp tục có những công bố gây sốc

Sau khi xác định xong hai hệ thống âm vị nguyên âm và phụ âm mới, cần ghép chúng lại thành bảng âm vị cùng chữ cái biểu đạt thống nhất và hoàn chỉnh của tiếng Hà Nội. Toàn bảng chữ cái (âm vị) tiếng Việt (Thủ đô Hà Nội) của PGS Bùi Hiền gồm 33 đơn vị.

Bảng chữ cái đọc theo kiểu mới vẫn giữ nguyên trật tự a – b – c. Và một số chữ cái sẽ hoàn toàn thay đổi về cách đọc như: C (chờ), f (phờ), j (jờ), k (cờ), q (thờ), w (ngờ), x (khờ), z (dờ).

PGS Bùi Hiền lại tiếp tục có những công bố gây sốc PGS Bùi Hiền lại tiếp tục có những công bố gây sốc

Theo PGS Bùi Hiền, công bố gây sốc về việc cải tiến chữ Quốc ngữ chỉ nhằm mục đích điều chỉnh bảng chữ cái hiện hành dựa trên hệ thống ngữ âm cho tiếng Thủ đô Hà Nội, chứ không tác động vào hệ thống âm vị làm tiếng nói khác đi, dẫn đến ý nghĩa khác đi.

Về chữ viết, cũng giữ nguyên dạng hệ thống chữ cái La tinh, và chỉ tạo thêm 1 chữ cái mới để chỉ âm vị phụ âm “nhờ” mà trong bảng chữ La-tinh không có.

Đây chỉ thuần túy cải tiến cách quy định cho những ước lệ mới giữa các chữ cái (kí tự) với các âm vị tương ứng để đảm bảo theo đúng nguyên tắc ” 1 âm – 1 chữ, 1 chữ – 1 âm”, nhằm loại bỏ hoàn toàn các tổ hợp 2-3 phụ âm ghép biểu đạt một âm vị, vốn là nguồn gốc của các lỗi chính tả như hiện nay (ch, th, tr, gi, gh, kh, ng, ngh, nh, ph).

PGS Hiền cũng nêu rõ, với công bố gây sốc về bảng chữ cái cải tiến này sẽ là công cụ sắc bén hơn, tiện lợi hơn cho công cuộc hội nhập quốc tế hiện nay, người nước ngoài dễ học tiếng Việt hơn, dễ tiếp cận với nền kinh tế, văn hoá, khoa học Việt Nam hơn.

Và ngược lại Việt Nam cũng dễ làm cho bạn bè mau hiểu Việt Nam, chóng có cảm tình với tiếng nói và chữ viết của người Việt hơn.

Ngoài ra, sử dụng cải tiến này sẽ tiết kiệm được khoảng 9% thời gian, công sức, tiền của, vật tư, tài nguyên số trong việc xây dựng tất cả các loại văn bản bằng viết tay hoặc gõ bàn phím. Điều này cũng có nghĩa là làm tăng năng suất lao động hàng năm tới 8-9%, làm lợi cho nền kinh tế của cả nước và của từng người.

PGS Bùi Hiền lại tiếp tục có những công bố gây sốc PGS Bùi Hiền lại tiếp tục có những công bố gây sốc

“Việc cải tiến chữ Quốc ngữ này để hướng tới tiếp tục nâng cao hiệu quả của bộ chữ cái La tinh trong giai đoạn phát triển và hội nhập cuộc cách mạng công nghệ 4.0 được nhanh chóng, thuận lợi hơn. Đặc biệt tạo điều kiện cho ngành thông tin điện tử, các máy tính, máy điện thoại thông minh tiếp tục cải tiến và tiết kiệm được đáng kể nguồn tài nguyên tin học”, PGS Bùi Hiền nhận định.

Có lẽ sắp tới đây, nhiều người Việt Nam sẽ trở về với nạn mù chữ những năm 1945 với công bố gây sốc của vị giáo sư này.

Theo Tinsao